Onze visie

Een van de belangrijkste doelen voor België is te evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Groen gas is een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken. Samen met de verschillende factoren willen wij meebouwen aan de strategie waar groen gas zijn verdiende rol krijgt in de energietransitie:

  • Het draagt bij aan de energiebevoorradingszekerheid, ook als de zon en wind er niet zijn.
  • Het biedt een hernieuwbaar alternatief voor de fossiele energie in de industrie en is een CO2-neutrale brandstof voor de transportsector.
  • Het verbindt verschillende sleutelactiviteiten in de maatschappij zoals landbouw, leefmilieu en energie.

Om dit doel te bereiken, moet het bestaande potentieel van de gasinfrastructuur op zijn juiste waarde worden geschat in de huidige klimaatstrategie. Deze bijdrage zou centraal moeten staan in een context waar de gasnetten een essentiële rol spelen in de valorisatie van het groen gas.

Waarom kiezen voor biogas?

6 goede redenen

  1. De productie van biogas is de best beschikbare technologie voor het recycleren van onze organische afvalstromen.
  2. De gebruiksgraad is 3 tot 8 maal hoger in vergelijking met wind- en zonneproductie.
  3. Elke productiesite van biogas garandeert een langdurige tewerkstelling voor 5 tot 10 lokale werknemers per MWel geïnstalleerd.
  4. De productie van lokaal biogas vermindert de afhankelijkheid van geïmporteerde energie.
  5. Groen gas is de goedkoopste optie voor de opslag van hernieuwbare energie.
  6. Biogas vermijdt meer broeikasgasemissies dan andere bestaande hernieuwbare technologieën.

Partners

Het Green Gas Platform is een initiatief van Gas.be, ValBiom en Biogas-E. Het doel van deze samenwerking is het promoten en stimuleren van de productie en het gebruik van groen gas in België. Het Green Gas Platform staat open voor andere groen gas spelers die dezelfde waarden en doelen behartigen.

Gas.be vertegenwoordigt de federatie van Belgische transporten distributienetbeheerders van aardgas en promoot groen gas als één van de sleuteloplossingen van een koolstofarme toekomst.

ValBiom stimuleert en faciliteert de realisatie van duurzame oplossingen door de integratie van biomassaproductie met de omzetting ervan in energie en nieuwe grondstoffen.

Biogas-E is het kennisplatform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen en streeft naar een duurzame ontwikkeling van de biogas- en biomethaansector.

Op de hoogte blijven?

Wens je graag op de hoogte te blijven over het Green Gas Platform:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Je E-mail werd goed ontvangen!